Vyberte stranu

S Harabinom o práve

Marta Lešťanová asked 1 rok ago

Môze zamestnanec  preukazovať  v  individuálnom pracovnoprávnom  spore v  civilnom konaní  svoju  účasť  na  pracovných  cestách  kópiami  montážnych  denníkov? V  denníkoch  je  uvedené  jeho  meno, kde  pracoval, na  akej  úlohe   a  ako  dlho. Vykonané  práce  sú  odsúhlasené 4 zmluvnými stranami. Može  sa  to  pokladať  za nezákonný  dôkaz? Zamestnávateľ porušil  svoju povinnosť  vyslať  zamestnanca  na pracovné  cesty  písomne, zamestnanec  išiel na  pracovnú cestu  na  základe jeho ústneho príkazu, preto sám  zamestnanec pracovné  cesty  inak  preukázať nevie. Zamestnávateľ zamestnancovi nezaplatil  stravné  za  tieto  pracovné  cesty a teraz popiera, že  zamestnanca  na  pracovné  cesty  vyslal.