Vyberte stranu

nezaradeny

zakyl26140150 asked 1 rok ago

Dobrý deň, pozdravujem Vás, prosím o vyjasnenie dvoch otázok pre JUDr. Harabina: 1.- Aká doba liečby po zranení je v konečnom verdikte rozhodujúca, stanovená lekárom, ktorý určil diagnózu a dobu jej liečby, alebo tá, ktorú si pacient dobrovoľne sám skrátil ? 2.- Je právne prípustné aby jedna, pôvodne obvinená osoba,bola vyšetrovateľom zámerne vyčlenená zo skupiny VYkonajúcej prečin, a zaradeného na priestupkové konanie, bola pomocou svedectva spolupachateľov oslobodená a následne potom v pokračovaní toho istého priestupku, prekvalifikovaného na súdnu úroveň, mohol tento spoluúčastník už vystupovať ako očistený svedok, zasa on v prospech svojích spoluúčastníkov? Ďakujem za vyrozumenie – stály poslucháč. :